ABS

ABS je jeden z nejpoužívanějších termoplastů v 3D tisku. Důvod, proč preferovat tento materiál, je hlavně kvůli jeho přesnosti a mechanickým vlastnostem - zejména vysoké tvrdosti. ABS je zkratka pro akrylonitril-butadien-styren a jedná se o termoplast, který se široce používá v každodenních předmětech. Může být s péčí vytištěn na jakékoli 3D tiskárně, která má vyhřívanou tiskovou desku. S tiskárnou, která má kolem sebe ochranný box (třeba i provizorní) a tím i stabilnější okolní teplotu kolem objektu, dosáhnete dobrého ABS tisku o něco snadněji.

VYBRAT BARVU A KOUPIT